Kahvin matka

Kahvi on kotoisin Afrikasta, mistä se on kulkeutunut suotuisille viljelyalueille eri puolille maapalloa. Esimerkiksi Latinalaisen Amerikan kahvipensaat ovat 1700-luvulla Euroopan kautta Amerikkaan viedyn kasvin jälkeläisiä. Nykyisin kahvia viljellään yli 60 maassa. Kaupallisesti tärkeimmät kahvilajit ovat arabica ja robusta. Arabicaa (Coffea arabica) on viljelty ja jalostettu vuosisatojen ajan, ja sen osuus maailman kahvituotannosta on noin 60 %. Loppu on robustaa (Coffea canephora). Kolmas kahvilaji on liberica (Coffea liberica), jota kasvatetaan vain pieniä määriä.