Vastuullinen tuotanto  

Vastuullisuus on osa kahvialan yritysten toimintaa niin kotimaassa kuin alkuperämaissa. Yritysvastuun osa-alueita ovat taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu.

Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan esimerkiksi kannattavuutta ja kilpailukykyä, jolloin tuotetaan yhteiskunnalle taloudellista hyvinvointia. Se on edellytys myös sosiaaliselle ja ympäristövastuulle.

Ympäristövastuulla tarkoitetaan esimerkiksi luonnonvarojen tehokasta ja säästävää käyttöä. Vesien, ilman ja maaperän suojelu, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ilmastonmuutoksen torjunta sisältyvät ympäristövastuuseen. Yrityksellä on vastuu tuotteen elinkaaresta ja toiminnan arvoketjusta.

Sosiaalisella vastuulla ymmärretään vastuuta esimerkiksi henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta. Hyvät toimintatavat ja yhteistyö ovat sosiaalista vastuuta, samoin kuin ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Vastuullisuussertifioidut kahvit ovat esimerkkejä kestävän kehityksen tukemisesta. Kahvialalla on käytössä useita kestävän kehityksen ohjelmia.

Reilu kauppa -merkki takaa, että tuotteen tai raaka-aineen valmistuksessa on noudatettu kansainvälisiä Reilun kaupan kriteerejä, ja tuotanto on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla. Järjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden ja tilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupassa. Lue lisää: www.reilukauppa.fi/

 

UTZ Certified on maailmanlaajuinen kestävän kehityksen sertifiointiohjelma, jonka avulla viljelijät ja viljelijäyhteisöt voivat osoittaa tuottavansa kahvia ammattimaisesti, ympäristöstä ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtien. Ulkopuolisten tekemät tarkastukset varmistavat, että ohjelman kriteerejä noudatetaan. Lue lisää: www.utz.org/

 

Rainforest Alliance on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on säilyttää luonnon monimuotoisuutta ja varmistaa kestävää kehitystä. Merkki korostaa ympäristömääräysten noudattamista, mutta huolehtii myös työolojen edistämisestä. Lue lisää: www.rainforest-alliance.org/

 

Luomukahvi valmistetaan luonnonmukaisesti viljellyistä kahvipavuista. Viljelyssä ei ole käytetty kemiallisia torjunta-aineita eikä keinolannoitteita. Luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset määritetään EU-lainsäädännössä. Lue lisää: ec.europa.eu/agriculture/organic/index_fi.htm

 

Kansainvälinen kestävän kehityksen 4C-aloite (Common Code for the Coffee Community) on kehittänyt kahvialalle maailmanlaajuisen ohjeiston, jonka tavoitteena on parantaa koko kahvialan sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöolosuhteita. Mukana ovat kahvin viljelijät, kahvikauppa ja -teollisuus sekä kansalaisjärjestöt. Lue lisää: www.4c-coffeeassociation.org/