Suomalaiset kahvinjuojina

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on jo vuodesta 1982 alkaen viiden vuoden välein  seurannut suomalaisten ruoankäyttöä kansallisissa ravintotutkimuksissa. FinRavinto 2017 -tutkimuksessa ruoankulutus selvitettiin käyttämällä kahta erillistä 24 tunnin ruoankäyttöhaastattelua. Tutkimukseen osallistuneet olivat 18-74 -vuotiaita.

 

FinRavinto 2017 -tutkimuksen tulokset kertovat myös suomalaisten kahvinkäytöstä.

 

  • Miehistä 89 % ja naisista 83 % juo kahvia, vanhemmissa ikäluokissa kahvinjuojien osuus on suurempi kuin nuorimmassa ikäluokassa (kts. taulukko 1).

 

  • Kahvia juovat miehet nauttivat kahvia keskimäärin  553 g eli noin 4,4 kupillista päivässä.
     
  • Kahvia juovat naiset  nauttivat keskimäärin 459 g  eli noin 3,8 kupillista päivässä.
     
  • 45–64 -vuotiaiden ikäluokassa miehet sekä naiset juovat kahvia jonkin verran enemmän kuin  nuoremmassa ja vanhemmassa ikäluokassa (kts. taulukko 2).

 

Taulukko 1:
Kahvi juovien osuuden eri ikäryhmissä Suomessa FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan.

 

Ikäryhmä

Miehet

Naiset

18-44 v.

86 %

73 %

45-64 v.

91 %

91 %

65-74 v.

94 %

95 %

 

 

 

Taulukko 2:
Suomalaisten miesten ja naisten kahvinkäyttö FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan.

 

 

Sukupuoli

Miehet

Naiset

Ikä

18-44 v,

45-64 v,

65-74 v.

18-44 v,

45-64 v.

65-74 v.

Kahvi / vrk

469 g

545 g

455 g

329 g

449 g

400 g

 

 

 

Lähde:
Valsta L. et. al. Ravitsemus Suomessa. FinRavinto 2017 -tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2018.