Tutkimus:
Kahvin vastuullisuus kiinnostaa nuoria aikuisia

 

Elintarviketeollisuusliiton Kahvi- ja paahtimoyhdistyksen helmi-maaliskuussa 2022 teettämän kahvinkäyttötutkimuksen mukaan kahvin alkuperä kiinnostaa 62 % ja vastuullisuus 61 % tutkimukseen osallistuneista nuorista aikuisista (naiset 74 %, miehet 49 %). Vastaajista 60 % (naiset 71 %, miehet 48 %) kaipaa lisää tietoa kahvin vastuullisuudesta. Noin 70 % nuorista aikuisista luottaa kahvivalmistajien ja -merkkien vastuullisiin toimintatapoihin.

 


Nuorten aikuisten kahvinkäyttötutkimuksen vastaajista 53 % kertoo miettivänsä kahvin ympäristövaikutuksia, 48 % ilmastovaikutuksia ja 47 % ihmisoikeuksia. Vastaajista 44 % kokee huonoa omaatuntoa siitä, että kahvia päätyy viemäriin. Jopa 26 % nuorista aikuisista kertoo, että kahvia päätyy viemäriin usein.

 

Kahvipakkausten kierrätettävyys ja kahvin jäljitettävyys tärkeitä
 

Nuorten aikuisten mielestä kahvin vastuullisuuteen liittyvistä viesteistä tärkeimpiä ovat kahvipakkausten kierrätettävyys (66 %), kahvin jäljitettävyys alkuperämaiden tuottajille asti (59 %) ja kahvin valmistaminen Suomessa (57 %). Nuorille aikuisille tärkeää on myös se, että kahvi on vastuulliseksi varmennettua ja kahvin hiilijalanjälki on kompensoitu.

 

 

Nuorten aikuisten kahvinkäyttötutkimuksen toteutus
 

Nuorten aikuisten kahvinkäyttötutkimuksen toteutti Elintarviketeollisuusliiton Kahvi- ja paahtimoyhdistyksen toimeksiannosta Foodwest Oy. Kuluttajatutkimus toteutettiin verkkokyselynä viikoilla 8–9/2022 ja siihen osallistui 521 iältään 18–30-vuotaista nuorta aikuista. Vastaajien ikäryhmittäinen ja alueellinen jakauma on väestöä edustava.

 

Vastaajien taustatiedot (n=521)

Nainen 50 %
Mies 50 %
   
18–21 v. 29 %
22–25 v. 30 %
26–30 v. 41 %
   
Uusimaa 31 %
Muu Etelä-Suomi 19 %
Länsi-Suomi 26 %
Itä-Suomi 12 %
Pohjois-Suomi 12 %
   
Opiskelija 45 %
Päätoimisesti työelämässä  41 %
Osa-aikatyössä 16 %
Ei työelämässä 7 %
Yrittäjä 5 %