Kahvin vastuullisuussertifioinnit


Kahvien vastuullisuussertifointi on yksi keino varmistaa tuotteiden vastuullisuus. Kahvialalla on käytössä useita sertifiointijärjestelmiä, joissa on erilaisia painotuksia. Paahtimoilla on myös omia vastuullisuusohjelmia, joissa on huomioitu samat osa-alueet kuin sertifikaateissa. Tutustumalla sertifikaattien kriteereihin, voi arvioida, mitkä niistä tukevat parhaiten itselle tärkeitä vastuullisuuden osa-alueita. Lisätietoja vastuullisuusperiaatteista kannattaakin katsoa myös valmistajan nettisivuilta.

 
Reilu kauppa
-merkki takaa, että tuotteen tai raaka-aineen valmistuksessa on noudatettu kansainvälisiä Reilun kaupan kriteerejä, ja tuotanto on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla. Järjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden ja tilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupassa. Lue lisää: www.reilukauppa.fi/

 


UTZ Certified
on maailmanlaajuinen kestävän kehityksen sertifiointiohjelma, jonka avulla viljelijät ja viljelijäyhteisöt voivat osoittaa tuottavansa kahvia ammattimaisesti, ympäristöstä ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtien. Ulkopuolisten tekemät tarkastukset varmistavat, että ohjelman kriteerejä noudatetaan. UTZ ja Rainforest Alliance ovat yhdistyneet, ja järjestön nimi on Rainforest Alliance. UTZ-merkin käyttö häviää seuraavien vuosien aikana ja tilalle tulee Rainforest Alliance sammakko-merkki. Lue lisää: www.utz.org/

 Rainforest Alliance
on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka standardi keskittyy neljään teemaan: metsien suojelu, ilmastoystävälliset viljely- ja tuotantotavat, ihmisoikeuksien suojeleminen ja kestävien elinolojen kehittäminen. UTZ ja Rainforest Alliance ovat yhdistyneet, ja järjestön nimi on Rainforest Alliance. UTZ-merkin käyttö häviää seuraavien vuosien aikana ja tilalle tulee Rainforest Alliance sammakko-merkki. Lue lisää: www.rainforest-alliance.org/

 

Luomukahvi
valmistetaan luonnonmukaisesti viljellyistä kahvipavuista. Viljelyssä ei ole käytetty kemiallisia torjunta-aineita eikä keinolannoitteita. Luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset määritetään EU-lainsäädännössä. Lue lisää: ec.europa.eu/agriculture/organic/index_fi.htm

 
Kansainvälinen kestävän kehityksen 4C-aloite (Common Code for the Coffee Community) on kehittänyt kahvialalle maailmanlaajuisen ohjeiston, jonka tavoitteena on parantaa koko kahvialan sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöolosuhteita. Mukana ovat kahvin viljelijät, kahvikauppa ja -teollisuus sekä kansalaisjärjestöt. Lue lisää: www.globalcoffeeplatform.org