Kahvin vastuullinen viljely

 

Nainen kahvipensaan vieressä.


Kahvin vastuullisuuteen kiinnitetään huomiota viljelystä alkaen. Esimerkiksi kahvin suurin ilmastovaikutus muodostuu viljelyn yhteydessä sen alkuperämaissa.

Valtaosa kahvista viljellään pienillä perhetiloilla, ja kahviala tekee jatkuvasti työtä kestävien viljelykäytäntöjen edistämiseksi yhdessä kahvitilojen kanssa. Viljelijöitä autetaan monilla tavoilla tehostamaan olemassa olevaa viljelyalaa eli saamaan parempia satoja. Näin pyritään turvaamaan viljelijöiden toimeentulo ilman, että kahvin viljelyyn tarvittavaa maa-alaa tarvitsee lisätä esimerkiksi metsähakkuilla. Myös vastuullisuuteen liittyvissä sertifiointijärjestelmissä edellytetään, että metsiä ei hakata eikä kahvia kasvateta esimerkiksi Amazonin sademetsissä tai luonnonpuistoissa.

Elintarviketeollisuusliiton Kahvi- ja paahtimoyhdistykseen kuuluvat yritykset kouluttavat alkuperämaissa kumppaneidensa kanssa viljelijöitä mm. optimoimaan kasteluveden käyttöä, hyödyntämään vettä sitovia kasveja ja varjopuita, käyttämään lannoitteita ja torjunta-aineita tarkoituksenmukaisesti sekä käsittelemään jätevesiä ja jätteitä asianmukaisesti.

Alkuperämaissa huolehditaan monin tavoin työntekijöiden turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja koulutuksesta sekä varmistetaan ihmisoikeuksien toteutuminen. Syrjimättömyys ja tasa-arvo ovat keskeinen osa vastuullisuutta samoin kuin esimerkiksi pakkotyön ja lapsityövoiman käytön kieltäminen.