Kahvin vastuullinen tuotanto
 

Kahvin kuljetukseen tarkoitettu juuttisäkki, jossa lukee coffee.

 

Ilmastovaikutukset liittyvät vahvasti kahvin, niin kuin muidenkin elintarvikkeiden, vastuullisuuteen. Tutkimusten mukaan paahtamisen ja pakkaamisen osuus kahvin ilmastovaikutuksista on pieni. Suurin osa kahvin hiilijalanjäljestä syntyy alkuperämaassa ja kotikeittiössä tai kahviloissa kahvin valmistuksen yhteydessä. Kahvi- ja paahtimoyhdistyksen jäsenyritykset tekevät pitkäjänteistä työtä osallistuakseen ilmastotalkoisiin, alkuperämaissa viljelijöitä koulutetaan kestäviin viljelykäytäntöihin ja omien toimintojen osalta yritykset ovat esimerkiksi mukana Elintarviketeollisuusliiton energiatehokkuus-sitoumuksessa.

Ympäristövaikutuksia hallitaan ja pienennetään kahvipaahtimoissa monilla eri tavoilla. Raaka-aineiden sekä pakkausmateriaalien hävikki on minimoitu. Esimerkiksi eri jätejakeet, kuten kahvipapujen kuljetuksessa käytettävät juuttisäkit tai kirkkaat muovit, lajitellaan mahdollisimman tarkasti ja kierrätetään uusiokäyttöön. Paahtimoissa syntyvä pieni määrä sekajätettä poltetaan energiaksi pääkaupunkiseudulla.

Ympäristö- ja ilmastoystävällisyyttä kehitetään paahtimoissa jatkuvasti. Tuotantolaitoksilla on panostettu hukkalämmön talteenoton ja hyödyntämisen kehittämiseen ja kasvihuonepäästöjä on vähennetty mm. siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön.

Raakakahvi on luonnontuote, jonka matka kahviviljelmiltä suomalaisten kahvikuppiin on pitkä. Kahvin laadunvarmistus käynnistyy jo alkuperämaissa. Laatu varmistetaan mm. maistamalla kahvia monissa eri vaiheissa jo ennen kuin kahvin kuljetus Suomeen alkaa ja ennen tuotantoa täällä Suomessa. Jatkuvan laadunvarmistuksen ansiosta hävikki pysyy pienenä, koska Suomeen tuodaan vain laadukasta kahvia, jonka paahtimot voivat käyttää kahvin valmistuksessa.