Kahvikauppa

Kahvipavuista muotoiltu maailman karttaa paperin päällä

Raakakahvi on yksi maailmankaupan merkittävimmistä tuotteista. Maailmankaupassa kahvi on yksi vaihdetuimpia tuotteita, koska sitä tuotetaan ja käytetään monessa maassa ja se kiinnostaa myös sijoittajia. Maailmassa tuotetaan kahvia vuosittain noin 159 miljoonaa säkillistä (á 60 kg). Noin 60 tuottajamaasta suurimpia ovat Brasilia, Vietnam, Kolumbia ja Indonesia.

Kahvikaupalla on suuri merkitys sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti. Monet tuottajamaat ovat erittäin riippuvaisia kahvituloista, jotka muodostavat merkittävän osan niiden valuuttatuloista: useassa maassa yli 50 % vientituloista tulee kahvista. Kahvilla on siis merkittävä vaikutus maiden kauppataseeseen.