Raakakahvin maailmanmarkkinat

Ylhäältä otetussa valokuvassa pöydällä on muistiinpanovälineiden lisäksi kahvia kupeissa.

Raakakahvin maailmanmarkkinoiden osapuolet ovat karkeasti jaoteltuna kahvia tuottavat ja kahvia kuluttavat maat. Raakakahvin myynnistä huolehtivat yleensä tuottajamaissa toimivat vientiyritykset, jotka keräävät viljelijöiden tuottaman raakakahvin joko suoraan viljelijöiltä, raakakahvia jalostavilta yrityksiltä, osuuskunnilta tai välittäjiltä. Käytäntö vaihtelee maasta ja viljelyalueesta riippuen. Myös kuluttajamaissa toimivat kauppahuoneet myyvät jonkin verran kahvia. Ostajia ovat yleensä paahtimot, jotka käyttävät raakakahvin omaan tuotantoonsa.