Laadunvarmistus

Näyte paahdetuista kahvipavuista

Suomalaiset kahvinjuojat ovat erittäin laatutietoisia. Siksi myös raaka-aineiden on oltava kohdallaan. Ostaja ja myyjä arvioivat yhdessä, mitkä raakakahvilaadut sopivat parhaiten ostajan sekoituksiin.

Eräs tärkeimmistä kahvin ostamisen vaiheista onkin laadun varmistaminen. Vaikka ostaja on saanut jo sadon alussa satonäytteitä ja myyjä tuntee laadun, on yksittäiset erät hyväksyttävä ennen kuin kahvi laivataan Suomeen. Viejä lähettää paahtimolle näytteen laivattavasta erästä. Paahtimon kahvilaboratoriossa näyte tutkitaan ja sen laatu arvioidaan sekä aistinvaraisesti että fysikaalisesti.

Näytteestä tarkistetaan mm.

  • ulkonäkö
  • kosteus
  • papujen kokojakauma

Raakakahvinäyte myös paahdetaan ja maistetaan. Jos laatukriteerit täyttyvät, viejälle annetaan lupa laivata kyseinen erä.

Raakakahvin saavuttua laivalla Suomeen se kuljetetaan paahtimoon, jossa varmistetaan maistamalla ja muuten tutkimalla, että saapunut kahvierä vastaa laadullisesti tilattua. Sen jälkeen raakakahvi puhdistetaan, sillä joukossa saattaa olla esimerkiksi kiviä, ja varastoidaan odottamaan käyttöönottoa.