Hinnan muodostuminen

Kahvipapuja lastataan kuorma-auton lavalle.

Kahvin hinnanmuodostuksessa päätekijät ovat kysyntä ja tarjonta. Raakakahvin tarjonta riippuu suoraan tuotannon määrästä. Maataloustuotteiden tuotantomääriin vaikuttavat esimerkiksi maaperä, kasvitaudit ja sääolot, kuten myrskyt, maanjäristykset, halla ja kuivuus. Esimerkiksi kuivuus haittaa kahvimarjojen kehittymistä niin, että ne saattavat jäädä pensaaseen, kuivua tai tippua pensaasta ja samalla niiden laatu heikkenee. Kun kahvipapuja on tarjolla vähemmän, kahvin hinta pörssissä yleensä nousee.

Maailmanmarkkinahinta noteerataan raakakahvipörsseissä. Maailman kaksi tärkeintä kahvipörssiä sijaitsevat New Yorkissa ja Lontoossa. New Yorkissa noteerataan arabica-kahvi ja Lontoossa robusta-kahvi. Viime aikoina spekulanttien rooli on korostunut kahvin hinnan muodostuksessa kysynnän ja tarjonnan muutosten lisäksi.

Kaupankäynti raakakahvipörsseissä on periaatteessa samanlaista kuin muissakin raaka-ainepörsseissä. Kauppaa käydään johdannaisilla – futuureilla ja optioilla – joiden kohteena on raakakahvi. Johdannaisten avulla hintariskiä on mahdollista jakaa muille osapuolille.

Varsinainen kahvikauppa käydään suoraan myyjän, esimerkiksi alkuperämaan vientiyrityksen, ja ostajan välillä pörssihinnan toimiessa viitehintana.

Raakakahvin hinnanmuodostus paahtimolle

Ostotilanteessa yksittäisen kahvierän hintaan vaikuttaa kaksi tekijää: pörssissä noteerattava maailmanmarkkinahinta sekä kyseisen kahvierän laatu. Hyvästä laadusta ostaja maksaa lisähintaa noteeratun maailmanmarkkinahinnan päälle. Tätä lisähintaa kutsutaan markkinoilla differentiaaliksi. Differentiaalin päättävät ostaja ja myyjä yhdessä.

Kahvierän hinta muodostuu siis näin:
maailmanmarkkinahinta + differentiaali + kuljetuskustannukset + vakuutus = hankintahinta

Kansainvälisessä kahvikaupassa vallitseva valuutta on Yhdysvaltain dollari, joten kurssivaihtelutkin vaikuttavat paahtimon lopullisiin hankintahintoihin.

Kahvin kuukausittainen keskihinta 1998–2008

 

Kerran kuukaudessa ilmestyvä Coffee Market Report -katsaus löytyy kansainvälisen kahvijärjestön ICO:n sivuilta www.ico.org/.

Vuosittain julkaistavaan European Coffee Report -katsaukseen voi tutustua eurooppalaisen kahvijärjestön ECF:n sivuilla www.ecf-coffee.org/publications.